Wydawać by się mogło, że nakłonienie uczniów do tego aby wykazywali się jakąkolwiek pozalekcyjną aktywnością związaną z ich nauką, jest niesłychanie trudne. Tymczasem szkolny Festiwal Projektów, zorganizowany we wtorek (4 czerwca) w legionowskim Zespole Szkół nr 3, pokazał, że młodzież chce i lubi robić coś więcej niż podstawa programowa.

– Festiwal Projektów jest zorganizowany w ramach Szkoły z Klasą 2.0. To jest taki program, w ramach którego uczniowie mają możliwość realizowania projektów. Są one związane z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Tematyka jest dowolna – mówi Katarzyna Herc, nauczycielka w Zespole Szkół nr 3 w Legionowie.Powstają więc między innymi projekty teatralne, plastyczne i polonistyczne. Przygotować można było coś w oparciu o każdy przedmiot lekcyjny, na każdy praktycznie temat. – Ja akurat brałam udział w dwóch projektach. Jeden z nich nawiązywał do starożytnego teatru greckiego. Robiliśmy maski z gipsu, makietę teatru oraz przygotowywaliśmy prezentację na ten temat. Drugi, to był projekt chemiczny – mówi Natalia Godlewska, uczennica Gimnazjum nr 3 w Legionowie. – Uczniowie biorący udział w ich realizacji, poza oczywiście zdobytą wiedzą, rozwijają też u siebie kreatywne myślenie i postawę twórczą oraz uczą się odpowiedzialności i pracy w zespole – dodaje Katarzyna Herc. 

Już niedługo uczniowie z trójki będą się mogli naprawdę wykazać. Na jesień Zespół Szkół nr 3 planuje bowiem realizację dużego projektu edukacyjnego o wymiarze międzynarodowym. Do współpracy zaproszono młodzież z Ukrainy i Francji. Wspólnie z uczniami z trójki będą oni realizowali projekty dziennikarskie, plastyczne i teatralne. Urząd Miasta wspólnie ze szkołą wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o grant na realizację tego przedsięwzięcia. I pieniądze otrzymał. W sumie prawie 52 tysiące złotych. Zagraniczny projekt trójki ma ruszyć w październiku.