fot. Powiat Legionowski

W piątek (12 kwietnia) w sali widowiskowej legionowskiego ratusza odbyły się uroczyste obchody 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa i 105-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak zwykle przy takich okazjach, spotkaniu wolontariuszy towarzyszyło podsumowanie działalności Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie.

Jeśli chodzi o najważniejsze liczby, w ubiegłym roku członkowie legionowskiego oddziału PCK przeprowadzili 18 mobilnych akcji poboru krwi. Łącznie zgłosiło się na nie 511 krwiodawców, od których pozyskano 211 litrów krwi. Tym najaktywniejszym, w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitaryzmu, Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadał odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznakę I stopnia, kobietom przyznawaną za 15, a mężczyznom za 18 litrów oddanej krwi, otrzymali: Sławomir Karpik, Lech Pachociński, Marek Skalski, Róża Wachowska i Marek Wiszna, odznakę II stopnia (10 litrów – kobiety i 12 litrów – mężczyźni) otrzymał Adam Szymborski, natomiast odznakę III stopnia (5 litrów – kobiety i 6 litrów – mężczyźni) otrzymali: Łukasz Ciura, Arkadiusz Hibś, Patrycja Jałmużna, Marcin Jałmużna, Michał Maul, Mateusz Pachut, Wojciech Tarnowski, Sylwia Sawicka oraz Michał Stasiak.

W dowód uznania za wieloletnie honorowe krwiodawstwo i działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża ZG PCK wręczył też okolicznościowe medale z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Otrzymali je: Urząd Miasta Legionowo, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Iwona Bartosiwicz, Przemysław Cichocki, Grzegorz Foryszewski, Mieczysław Hucał, Andrzej Jankowski, Jacek Jażdżyk, Tadeusz Kowalewski, Mariusz Naskręt, Marek Olszewski, Wojciech Popiela, Mirosław Posłuszny i Jacek Suszek.

W trakcie piątkowej uroczystości podsumowano również miejskie i powiatowe konkursy plastyczne oraz literackie promujące ideę honorowego krwiodawstwa. Uczestniczyło w nich łącznie prawie pół setki osób.