Trudno powiedzieć, czy bardziej chodzi tu o ekologię, pieniądze, czy o czas. Ale faktem jest, że fiskus znów szerzej uchylił swe sieciowe podwoje. Tym razem przedsiębiorcom, za sprawą wrześniowych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wejdą one w życie 1 stycznia 2015 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku bieżącego roku.

– Zmiana przepisów nakłada na płatników nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przekazywania do urzędów skarbowych dokumentów w postaci informacji, deklaracji i rocznych rozliczeń podatków za osoby fizyczne – tłumaczy Elżbieta Duszyc, zastępca naczelnika US w Legionowie. Otwierając się na internet, fiskus wskazał też furtkę dla zwolenników tradycyjnej wersji formularza PIT-11 (oraz tych rzadziej spotykanych, jak PIT-8C, PIT–R, PIT-40, PIT–4R czy deklaracji IFT–1 lub IFT-3). Choć, jak łatwo zgadnąć, nie dla wszystkich.

– Ustawodawca pozostawił możliwość złożenia wybranych PIT-ów do urzędów skarbowych w drodze tradycyjnej, a więc papierowej, wyłącznie płatnikom i podmiotom niepełniącym funkcji płatnika, a zobowiązanym do sporządzania informacji, którzy zatrudniają nie więcej niż pięciu pracowników i nie za więcej niż pięciu sporządzają informacje, nie korzystając przy tym z usług biura rachunkowego – dodaje naczelniczka. Ale jest jeden haczyk. Tacy podatnicy będą musieli uwinąć się ze wszystkim do 31 stycznia. Czyli miesiąc wcześniej niż ci, którzy użyją do tego wirtualnej sieci.

Pozostaje jeszcze kwestia ochrony danych. Tu także nastąpiła niewielka zmiana. – Generalnie, wysyłając dokumenty do urzędów skarbowych, należy opatrzyć je bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jednak od 1 stycznia 2015 roku płatnicy będący osobami fizycznymi otrzymają możliwość podpisywania dokumentów elektronicznych za pomocą danych autoryzujących – mówi Elżbieta Duszyc. Warto przypomnieć, że bez zmian pozostał termin na przekazanie informacji o dochodach pracownikowi. Firma musi się z tym uporać do końca lutego. A co będzie w przypadku, gdy nieuprawniony do tego płatnik wyśle dokumenty w kopercie? Tu sprawa jest jasna: nie zostaną one przetworzone przez urząd, a podatnik otrzyma wezwanie do złożenia ich w wersji elektronicznej.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl w zakładce „Dla płatników”.