Przeróżnych imprez muzycznych odbywa się w mieście sporo, do rozmachu towarzyszącego Harcerskiemu Festiwalowi Piosenki „Wiosenne Czarowanie” im jednak daleko. Z roku na rok pojawia się na nim więcej wykonawców, przybywa też publiczności. Nic w tym zresztą dziwnego, skoro z tej okazji przyjeżdżają do Legionowa prawdziwe  muzyczne ikony twórczości spod znaku żagla, plecaka i ogniska.

Historia legionowskiego festiwalu sięga 2009 roku. Podczas Nocnego Maratonu Piosenki, imprezy reaktywowanej po latach przez grupę zapaleńców, doszło do spotkania aktualnie działających harcerzy i instruktorów z ich „emerytowanymi” poprzednikami. W efekcie narodziły się warsztaty piosenki, a następnie, w maju 2010 roku, pierwsza edycja Harcerskiego Festiwalu Piosenki „Wiosenne Czarowanie”. Na początku lokalny, a po roku już ogólnopolski, z czasem rozrósł się do trzech wypełnionych pięknymi dźwiękami dni. W ubiegłym roku padł imprezowy rekord: przy pomocy instrumentów oraz głosów „czarowało” na niej aż 43 zespołów, drużyn, gromad, duetów – łącznie ponad 400 wykonawców. Pozycję festiwalu buduje także zainteresowanie i wspieranie go przez lokalnych samorządowców, władze oświatowe oraz firmy i osoby prywatne.

Głównym założeniem festiwalu było i jest wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży grą na instrumentach, śpiewaniem oraz wykonywaniem utworów z mądrym, wartościowym tekstem. Od początku, oprócz harcerskich evergreenów, repertuar stanowiły piosenki poetyckie, górskie, turystyczne, żeglarskie oraz autorskie. Od swego zarania to impreza otwarta: być uczestnikiem, organizatorem bądź widzem może praktycznie każdy, musi jedynie ściśle przestrzegać prawa harcerskiego. Festiwal daje szansę zaistnienia na scenie przede wszystkim młodym twórcom, dzieciom i młodzieży. Oprócz występów konkursowych, uczestnicy i goście mogą brać udział w koncertach gwiazd, kuźnicach, szkoleniach, świeczkowisku oraz innych działaniach metodycznych. Jednym z nich jest możliwość zdobycia sprawności zuchowej „Wiosennie Zaczarowanej” bądź trzystopniowej odznaki festiwalowej. Udział w „Wiosennym Czarowaniu” wiąże się z coraz większym prestiżem. Miło jest zagrać na tej samej scenie, na której występowali tacy giganci gatunku jak Wołosatki, EKT Gdynia, Cisza Jak Ta, Dom o Zielonych Progach, Bez Jacka, Pod Górę czy Mordewind.

Muzyka to jednak nie wszystko. Dla około 60 osób od 10 do mniej więcej 25 roku życia festiwal to prawdziwa szkoła organizacyjnego współdziałania. Pełnią służbę informacyjną, aprowizacyjną, porządkową, zajmują się obsługą sceny lub tworzą gazetę festiwalową. Sztab tworzą zwykle instruktorzy ZHP. Oni także uczą się zarządzania tego typu przedsięwzięciami oraz zdobywają praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania środków na festiwal, współpracy z władzami lokalnymi i z innymi organizacjami, realizując również elementy swoich prób instruktorskich. Co ważne, otwarta formuła festiwalu sprawia, że mogą go współtworzyć zarówno harcerze należący do różnych organizacji, jak i niezrzeszeni wolontariusze.

Piąte, jubileuszowe „Wiosenne Czarowanie” potrwa od 25 do 27 kwietnia. Hasłem tegorocznej edycji jest tytuł piosenki Wolnej Grupy Bukowina: „Sprzysiężeni”. Piosenki, którą zresztą podczas koncertu galowego będzie można usłyszeć w wykonaniu Wojciecha Bellona i jego muzycznej ekipy.