fot. UMWM

Od lat kierując Powiatowym Centrum Integracji Społecznej, Dorota Wróbel-Górecka pomogła wielu ludziom w rozpoczęciu lub powrocie do aktywności zawodowej. Wymownym dowodem uznania dla jej zasług jest otrzymane właśnie wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2022 w kategorii Osobowość.

Przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrody dedykowane są osobom, które w znaczący sposób przyczyniają się do promocji i budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości społecznej, a także walki z wykluczeniem społecznym. Ludzi pracujących na rzecz upowszechniania oraz rozwoju działalności z zakresu tzw. ekonomii społecznej. Innymi słowy sfery, w której podjęcie działalności ekonomicznej służy realizacji celów społecznych. A Powiatowe Centrum Integracji Społecznej od kilku lat odnosi na tym polu spore sukcesy. – Dotychczas miałam zaszczyt kilkukrotnie odbierać Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej za działalność reintegracyjną i rozwój Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, którym zarządzam od początku istnienia tej instytucji, czyli od 2014 roku. Wyróżnienie Osobowość, które otrzymałam imiennie, to dla mnie duży zaszczyt. Traktuję je jako formę docenienia mojej pracy na rzecz rozwoju naszego Centrum oraz sektora ekonomii społecznej na terenie powiatu legionowskiego – komentuje ten prestiżowy wyraz uznania Dorota Wróbel-Górecka.

Przez blisko dekadę Powiatowe CIS zdążyło już stać się nieodłącznym, ważnym elementem lokalnego rynku pracy, propagując na nim ideę spójności i solidarności społecznej, walcząc z wykluczeniem zawodowym osób bezrobotnych i pomagając im wrócić do zawodowego obiegu. Przydatnych w tym procesie narzędzi: innowacyjnych projektów czy też pomysłowych rozwiązań, Powiatowe Centrum dorobiło się dotąd całkiem sporo. Swoim uczestnikom oferuje między innymi zatrudnienie, szkolenia, no i wszelką możliwą pomoc mogącą sprawić, że ponownie zanurzą się oni w nurcie życia społecznego. I z powodzeniem utrzymają się w nim na powierzchni.