Zgodnie z podpisanym z PKP PLK porozumieniem, w Legionowie powstanie tunel pod torami i kładka pieszo-rowerowa. Deklarowane przez kolej dofinansowanie nie ulegnie zmianie, co oznacza, że każda z tych przepraw będzie tańsza dla budżetu Legionowa. Dzięki temu środków publicznych nie zabraknie na inne, równie wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje, takie jak żłobek czy remonty dróg.

Początkowo kolej deklarowała dofinansowanie w wysokości około 14,5 mln zł do trzech przepraw przez tory. Po negocjacjach udało się uzyskać zapewnienie, że tą samą kwotą dofinansuje dwie planowane na najbliższe lata inwestycje. Dobrą wiadomością jest to, że w podpisanym porozumieniu kolej nie mówi „nie” dla powstania tunelu, o który prosili mieszkańcy Bukowca, stanowczo protestując przeciwko budowie wiaduktu.

Na tę chwilę planowane jest wybudowanie tunelu dla samochodów osobowych w rejonie ulicy gen. B. Roi wraz z infrastrukturą drogową po obu stronach torów oraz kładki pieszo-rowerowej w miejscu przeznaczonego do likwidacji przez kolejarzy przejazdu Polna – Kwiatowa. Przy trwającej właśnie (choć jak pisaliśmy przed tygodniem i wracamy do sprawy w tym numerze, niedawno przerwanej na co najmniej kilka tygodni) przebudowie ostatniego legionowskiego odcinka DK 61 oznacza to, że miasto będzie miało trzy bezkolizyjne przeprawy w niemal równych odstępach od siebie.

Planowana przeprawa w miejscu, gdzie przechodzą dwie linie kolejowe, czyli w rejonie ulicy Krasińskiego, byłaby niezwykle trudna w realizacji, a do tego kosztowna. Na tę chwilę nie jest więc brana pod uwagę.

Podczas przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji z mieszkańcami przedstawiciele Bukowca stanowczo zaprotestowali przeciwko budowie wiaduktu w ulicy Roi. Postulowano, aby powstał płytki tunel dla samochodów osobowych i ewentualnie niewielkich pojazdów służb ratowniczych. Zgodnie z życzeniem mieszkańców, trwają prace projektowe dotyczące właśnie tunelu w rejonie ulicy Roi. Jak zapowiadają przedstawiciele ratusza, projekt zostanie przedstawiony mieszkańcom do konsultacji.

AnKa