W poprzedni wtorek obchodzono w Legionowie Światowy Dzień Inwalidy. Trudy jego organizacji już tradycyjnie spoczęły na dwóch instytucjach: lokalnym oddziale Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Miejskim Ośrodku Kultury.

– Światowy Dzień Inwalidy to także święto naszego związku, które jest mu przypisane przez Zarząd Główny PZERiI. Wszystkie oddziały rejonowe powinny, a nawet muszą zająć się tą tematyką – zagaił Ryszard Winnicki, przewodniczący PZERiI w Legionowie. Cieszyć może fakt, że w tym przypadku obowiązek łatwo było połączyć z przyjemnością. Świadczyły o tym choćby zadowolone twarze uczestników imprezy w sali widowiskowej ratusza. O dobry nastrój gości zadbał na przykład prezydent Legionowa, nie szczędząc im licznych komplementów. Swoją drogą, całkowicie zasłużonych. – Mimo tego, że w życiu włożyliście już wiele aktywności w budowanie małej i dużej ojczyzny, jest w was tyle energii, tyle chęci, tyle potencjału i intelektu, że możecie tą wspólnotę, jaką jest miasto, współtworzyć oraz współdecydować o niej przy wsparciu władz miasta i powiatu – powiedział prezydent Legionowa.

Tegoroczne święto inwalidów obchodzono pod hasłem „Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych”. W swoim referacie mówiła o tym reprezentująca legionowskich seniorów Hanna Przymusińska. Wskazała też, jak ważną rolę mają tu do spełnienia władze samorządowe, głównie w diagnozowaniu istniejących potrzeb. – Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych jest jednym z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Przełamywanie barier społecznych i tworzenie warunków do godnego życia, uwzględniając ich potrzeby, należą do obowiązków zdrowej części społeczeństwa – podkreśliła sekretarz PZERiI w Legionowie. Duży wpływ na komfort życia ma poczucie bezpieczeństwa. Dlatego wtorkowej imprezie nadano też walor profilaktyczny. Policyjna prelekcja dotyczyła m.in. kradzieży w miejscach publicznych, wyłudzania pieniędzy i właściwego zachowania na drodze.

Aby spotkanie w ratuszu nie było zbyt przegadane, organizatorzy zadbali o rozbudowaną część artystyczną. Stąd amatorskie popisy wokalne oraz wystawa plastyczna dzieł autorstwa niepełnosprawnych osób z powiatu pułtuskiego. Muzyczną wisienkę na i tak już smacznym torcie stanowił tego dnia koncert Warszawskiego Kwintetu Akordeonowego.