„Sztuka konserwacji” – to tytuł piątej, dużej wystawy czasowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne w Legionowie. Jest ona poświęcona sposobom konserwacji zabytków, na przykładzie tych odkrytych w trakcie wykopalisk prowadzonych przez ostatnich kilka lat na terenie legionowskiego Centrum Szkolenia Policji.

– Chcieliśmy pokazać mieszkańcom jak jest to skomplikowana, trudna i długotrwała sztuka. To przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie zewnętrzne ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu działań muzealnych – mówi dr hab. Jacek Szczepański, dyrektor muzeum.Dofinansowana została zarówno wystawa jak i cały proces konserwacji aż 227 metalowych obiektów archeologicznych wykopanych na terenie CSP. Odbywało się to pod okiem wybitnego konserwatora, Władysława Wekerta z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Ta współpraca sporo legionowskich muzealników nauczyła. – Konserwacja zabytków to jest oddzielna dziedzina wiedzy i tak naprawdę sztuki. Bo warto podkreślić, że konserwatorzy są artystami. To nie jest kwestia rzemiosła, to jest kwestia artyzmu połączonego z olbrzymią wiedzą fachową z zakresu fizyki, chemii, historii sztuki, archeologii i samej historii – tłumaczy Wawrzynie Orliński, archeolog z Muzeum Historycznego w Legionowie.

Więcej o dziejach pokazanych na wystawie przedmiotów, będzie się można dowiedzieć w maju, w trakcie zwiedzania kolejnej stałej wystawy. – Legionowo, ze względu na wyjątkowość znalezisk, jest ważnym punktem na archeologicznej mapie Polski. Na tej wystawie prezentujemy tylko część tego co udało nam się odkryć. Te najciekawsze, największe i najbardziej cenne zabytki pokażemy na wystawie stałej „De profundis – dzieje archeologiczne ziem powiatu legionowskiego” – mówi dyrektor Jacek Szczepański.

„Sztukę konserwacji” zaprezentowaną w nowym pawilonie wystawienniczym można oglądać przez najbliższe dwa miesiące.