Komisarz Wyborczy w Warszawie wydał (28 listopada) postanowienie, w którym, ze względu na niewystarczającą liczbę ważnych podpisów, odrzucił wniosek Społecznej Inicjatywy Lokalnej (SIL) w sprawie referendum nad odwołaniem Olgi Muniak, wójt gminy Jabłonna. SIL broni nie składa i przygotowuje odwołanie.

Według komisarza zabrakło 58 podpisów. Aby przeprowadzić w Jabłonnie referendum trzeba ich było zebrać minimum 1248. SIL do Komisarza Wyborczego w Warszawie dostarczyła w sumie 1472 podpisy. Po sprawdzeniu okazało się jednak, że ważnych było tylko 1190. 207 osób, które poparło referendum nie miało prawa głosu na terenie gminy. W 43 przypadkach znaleziono błąd w numerze PESEL, 14 w adresie zamieszkania, 2 osoby błędnie podały imię i nazwisko, 16 podpisów powtarzało się.

 

Od decyzji komisarza wyborczego inicjatorom referendum przysługuje odwołanie do sądu. SIL zamierza z niego skorzystać. – Z posiadanej przez nas opinii prawnej wynika, że mamy duże szanse na wygranie tej sprawy. Poza tym nie chcemy, aby ten potencjał ludzki, który przez ten czas udało nam się zaktywizować poszedł na marne – mówi Radomir Czauderna ze Społecznej Inicjatywy Lokalnej, jeden z inicjatorów referendum.

Komisarz Wyborczy w Warszawie, podejmując decyzję kierował się uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, która w przypadku jakichkolwiek błędów w danych osobowych jest precyzyjna – nakazuje podpis na liście odrzucić.
Tymczasem w 2011 roku Sąd Najwyższy, a rok później Naczelny Sąd Administracyjny tak restrykcyjną weryfikację podpisów złagodził wskazując, że błędy dotyczące na przykład adresu nie są błędami dyskwalifikującymi. Podobnie może być z błędnie podanym numerem PESEL, tylko w tym przypadku należałoby rozstrzygnąć, czy rzeczywiście błąd ten jednoznacznie uniemożliwiał identyfikację danej osoby.
Co do osób bez prawa wyborczego sprawa już tak prosta nie jest. Pewną nadzieję inicjatorom referendum daje jednak Kodeks Wyborczy, który jasno precyzuje, że prawo do głosowania mają osoby stale zamieszkujące na danym terenie, niekoniecznie tam zameldowane.