Czyżby zakorkowane legionowskie przejazdy przez tory kolejowe miały odejść w zapomnienie? W rejonie Bukowca ma powstać nowa, bezkolizyjna przeprawa pieszo – samochodowa. Ale to nie wszystko. Miasto prowadzi rozmowy z koleją, aby docelowo powstały aż trzy nowe przeprawy.

Jest na to szansa, ponieważ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły realizację projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Jak mówi prezydent Roman Smogorzewski, Legionowo oczywiście weźmie udział w tym projekcie. – Pod koniec roku 2017 zleciliśmy wykonanie wstępnych koncepcji bezkolizyjnych przepraw nad i pod torami na terenie miasta. Rozważanych jest kilka wariantów, które zostaną skonsultowane z mieszkańcami – zapewnia prezydent.

Problem z niewystarczającą liczbą przepraw znany jest każdemu mieszkańcowi Legionowa. Podczas przebudowy trasy do Gdańska kolej wybudowała jedynie tunel w Al. Róż, mówiąc, że legionowski odcinek jest tak krótki, że właściwie mógłby pozostać bez żadnych inwestycji, a pociągi po prostu zwalniałyby na tym terenie. Po kilku latach okazało się jednak, że istnieje szansa na kolejne bezkolizyjne przejazdy.

W tej chwili mieszkańcy mają do dyspozycji tunel Aleja Krakowska – Aleja Róż oraz wiadukt na drodze krajowej DK 61. W mieście istnieją także dwie przeprawy w poziomie torów: na ul. Piaskowej, a także w ul. Polnej i ul. Kwiatowej. Samorząd w ramach własnych środków wybudował też nad torami kolejowymi kładkę w ciągu ulic Parkowa – Wyszyńskiego. „Ta liczba przepraw jest niewystarczająca. Ruch kolejowy, w szczególności na trasie E 65, jest na tyle intensywny, że zapewnienie płynności ruchu samochodowego i pieszego na przejazdach jest niemożliwe, skutkiem czego są długie kolejki samochodów oczekujących po obu stronach przepraw” – piszą w piśmie do kolei władze Legionowa. „Każdego dnia na przejeździe w ul. Polna – Kwiatowa tworzą się ogromne korki, przejechanie przez ten przejazd często zajmuje 20 – 30 minut. Równie zakorkowana jest droga krajowa nr 61. W godzinach komunikacyjnego szczytu obserwujemy także spowolniony ruch przy wjeździe do tunelu w Al. Krakowskiej – Al. Róż. Problem zbyt małej liczby przepraw podnoszony jest przez mieszkańców Legionowa zarówno w korespondencji kierowanej do Prezydenta Miasta, jak i poprzez lokalne media”.

– Budowa jednego dodatkowego skrzyżowania bezkolizyjnego okaże się niewystarczająca dla potrzeb ponad 55–tysięcznego miasta – mówi prezydent Roman Smogorzewski. – dlatego zlecone przez gminę wstępne koncepcje obiektów nad i pod torami dotyczyć będą dwóch przepraw drogowych, tj. w rejonie ul. gen. B. Roi oraz w ul. Krasińskiego, a także kładki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Polna – Kwiatowa. Chcemy, aby kolej współfinansowała wszystkie te inwestycje – dodaje prezydent.

Wstępne koncepcje nowych rozwiązań komunikacyjnych będą gotowe do 31 maja br. Czy zostaną zrealizowane? Decyzja należy do kolei.
AnKa