Lepszy rydz niż nic – tak można by podsumować wysokość środków, jakie gmina Legionowo otrzyma z rządowego funduszu Polski Ład. Dzięki obiecanym dwóm milionom złotych uda się zmodernizować położoną przy granicy z Chotomowem ulicę Sosnową. I od razu zapanuje tam większy… ład.

Remont ul. Sosnowej, łączącej ulicę Kolejową z ul. Aleja Legionów, diametralnie zmieni oblicze tej, w chwili obecnej, drogi gruntowej. Warta ponad 2,1 mln zł inwestycja obejmie budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,5 m, szerokiego na 2 m chodnika – również z kostki, krawężników i miejsc postojowych. Powstaną tam zjazdy indywidualne, a istniejący system odwodnienia zostanie uzupełniony o drenaż francuski oraz zestaw rozsączający. Ponadto, jak zapowiadają miejscy urzędnicy, na całym odcinku ul. Sosnowej będzie wprowadzone ograniczenie do 30 km/h. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, pojawią się na niej dwa progi zwalniające. Jeśli chodzi o czas realizacji, według podpisanej przez ratusz umowy postępowanie zakupowe zostanie ogłoszone w terminie 9 miesięcy, a sama przebudowa drogi potrwa do 12 miesięcy.

Na koniec warto wspomnieć, że w ramach ósmej edycji Polskiego Ładu, zwanego Programem Inwestycji Strategicznych, na realizację swoich zadań inwestycyjnych gminy z powiatu legionowskiego pozyskały łącznie blisko 44 mln zł. Do Legionowa, decyzją rządowych urzędników, trafiły zaś tylko skromne dwa miliony. Mimo że w aktualnej odsłonie programu wnioskowało ono również o 8 mln zł na przebudowę budynku OSP Legionowo oraz 30 mln zł na budowę systemu dróg lokalnych.