fot. arch.

Kogo jak kogo, ale prymusów jest w Legionowie pod dostatkiem! Prezydent miasta, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji, przyznał właśnie 431 stypendiów, które trafią do wyróżniających się uczniów legionowskich szkół.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej, powołanej do zaopiniowania i przyznania stypendiów dla uczniów prowadzonych przez gminę publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, odbyło się pod koniec września. Po pozytywnej opinii jej członków stypendia I stopnia otrzymało 8 uczniów, 73 dostało stypendia II, a 350 – III stopnia. Wśród osiągnięć prymusów dominują sukcesy sportowe i z przedmiotów ścisłych. Wielu z nich przoduje też w konkursach artystycznych oraz językowych. Wszyscy zaś mogą pochwalić się bardzo wysoką średnią ocen, połączoną z wysokimi wynikami na egzaminie zewnętrznym.

Uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Legionowo za wyniki w nauce odbędzie się 24 października o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1.