Nadal nie wiadomo, która firma od 1 stycznia przyszłego roku do 31 grudnia 2025 r. będzie odbierała z Legionowa śmieci. Ratusz ma wątpliwości związane ze zbyt niskimi, zdaniem zamawiającego, cenami, jakie w dokumentacji przetargowej zaproponowały trzy ubiegające się o kontrakt konsorcja. W związku z tym poprosił je o uzasadnienie zawartych w ich ofertach kalkulacji.

Ogłoszony przez miasto przetarg dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przeterminowanych, zostawianych w aptekach leków. W legionowskim budżecie przeznaczono na ten cel 32,4 mln zł. Na rozesłane przez ratusz przetargowe wici zareagowały cztery podmioty: dwa z nich złożyły oferty przekraczające tę kwotę, dwa inne wyceniły swoje usługi nieco taniej. I na pozór, z perspektywy laika, w kwestii rozstrzygnięcia przetargu powinno już być po sprawie. Tyle że dla biegłych w temacie, odpowiedzialnych za całe postępowanie miejskich urzędników liczy się nie tyle łączna kwota kontraktu, ile wycena poszczególnych składających się na niego usług. I to właśnie je wzięli oni pod lupę. Rozliczając się z wykonawcą usługi, gmina płaci bowiem za każdą tonę odebranych odpadów, a ich ogólna, przewidywana liczba, siłą rzeczy, może być określona tylko w przybliżeniu.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w niektórych pozycjach trzy startujące w przetargu konsorcja: MS-Eko Sp. z o.o. i Eko-Max Recykling Sp. z o.o, Partner Dariusz Apelski Sp. z o.o. i Partner Sp. z o.o. Sp. K., a także RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o., podały ceny sporo niższe od rynkowych. I to owe ceny wzmogły zawodową czujność urzędników, w ślad za którą poszły pisma dotyczące potrzeby wyjaśnienia konkretnych, interesujących zamawiającego kwestii. – Potwierdzamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami Urząd Miasta Legionowo, w ramach postępowania na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, skierował wezwania do trzech konsorcjów firm, które złożyły w ramach przetargu najniższe oferty. Wezwania dotyczą wysokości zaoferowanych cen, które budzą wątpliwości zamawiającego – komentuje sprawę legionowski ratusz. Na przesłanie odpowiedzi zainteresowane konsorcja mają czas do 10 października br.