Wodociągi Legionowskie stawiają na wysoką jakość informatyzacji i rozwój cyfryzacji, dostarczając coraz to nowych rozwiązań. Działania podejmowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o. o. ostatecznie ułatwiają pracę pracowników firmy oraz, co najważniejsze, podnoszą komfort obsługi Klientów.

Od końca ubiegłego roku w przedsiębiorstwie wdrażany jest nowoczesny System Informacji Geograficznej (GIS). Jest to platforma do gromadzenia, zarządzania oraz analizowania danych. System ten umożliwi w dalszym etapie tworzenie modeli hydraulicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Modelowane będą m.in. ciśnienia i przepływy wody w przewodach, a wyniki przedstawiane są bezpośrednio w platformie GIS. Model hydrauliczny pozwala na wykrycie niedrożnych przewodów, strat wody, odcinków sieci, w których występuje zbyt małe ciśnienie, a po wprowadzaniu odpowiednich danych pomiarowych na sieci istnieje możliwość monitoringu jakości wody. Analizie może podlegać również rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, stan bakteriologiczny po wprowadzeniu czynników odkażających, jak też czas, jaki woda znajduje się w przewodach wodociągowych. Model ten pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy układu i na polepszenie jakości świadczonych usług. Identyfikacja nieprawidłowości w działaniu sieci przyczynia się do wzrostu oszczędności, optymalizując procesy planowania inwestycji oraz remontów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Model hydrauliczny pozwala również oszacować zdolność podłączenia nowych mieszkańców do sieci, określając odpowiednie ciśnienie wody w instalacji i realną zdolność odbioru ścieków.

Wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) będzie wsparciem dla Działu Eksploatacji PWK. Dzięki temu pracownicy wodociągów w terenie otrzymają dostęp do map cyfrowych z przebiegiem sieci. Ponadto będą wiedzieli, jaki jest wiek instalacji, z jakiego materiału jest ona wykonana i czy w przeszłości występowały na danym odcinku awarie. W razie zaistnienia awarii lub wycieku system wskaże, które zasuwy należy zamknąć, aby zmniejszyć zasięg wyłączenia.

Wodociągi miejskie, stawiając na wyższy poziom cyfryzacji i informatyzacji, zmodernizowały ostatnio infrastrukturę informatyczną poprzez wymianę serwerów oraz macierzy cyfrowych. Kolejnym rozwiązaniem jest dalsze ulepszanie zdalnego odczytu wodomierzy. Wielkim sukcesem PWK „Legionowo” okazał się wdrożony nowoczesny system odczytu wodomierzy „IZAR NET 2”, który usprawnił pozyskiwanie odczytów, zmniejszając koszty związane z przejazdem samochodu i przyspieszając wystawianie faktur. Pracownik, za pomocą nowoczesnego tabletu oraz innowacyjnego systemu, pobiera odczyty w znacznie szybszy i dokładniejszy sposób. Specjalny moduł radiowy zamontowany na wszystkich wodomierzach pozwala na zdalny odczyt z ostatniego dnia miesiąca, zawsze o tej samej godzinie. Dzięki jeszcze bardziej precyzyjnemu automatycznemu odczytowi unikamy takich sytuacji, jak błędny stan licznika czy pomyłka przy ręcznym wprowadzaniu danych. System rejestruje też wszelkie nieprawidłowości: przepływ wsteczny, wyciek wody oraz brak przyrostu wskazań.

Ponadto wdrożony został nowoczesny system wymiany wodomierzy, gdzie monter jest wyposażony w drukarkę termiczną, urządzenie rejestrujące wodomierz i tablet do zbierania podpisu elektronicznego. Dzięki temu usprawnia on proces wymiany, unikając błędu spisania numeru wodomierza ręcznie. Są to nowoczesne, komfortowe, a także w pełni bezpieczne rozwiązania. – Wchodząc w nową erę informatyzacji i cyfryzacji, PWK chce zapewnić wszystkim mieszkańcom Legionowa nieprzerwane dostawy zdrowej oraz czystej wody, a wszystko to w komfortowych i bezpiecznych warunkach – mówi Grzegorz Gruczek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o. o.