Przed kilkoma dniami ruszyły działania dotyczące opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Jabłonna na lata 2022 – 2027. Od 1 do 14 października, w celu przeprowadzenia analizy potrzeb mieszkańców, mają oni udostępnione formularze do zgłaszania przedsięwzięć, które zdaniem wypełniających je osób powinny być zrealizowane w ramach gminnego WPI.

Powyższe karty można znaleźć w internecie, ale są one też dostępne w Biurze Obsługi Interesanta oraz dołączone do kolejnego numeru ukazującego się w papierowej wersji informatora „Wieści z naszej gminy”. Zgodnie z zapewnieniami urzędników, zebrane dane pomogą im sporządzić dokument dostosowany do potrzeb i planowanych inwestycji na terenie gminy. Wypełnione karty można dostarczyć do 14 października br. poprzez skrzynkę podawczą usytuowaną przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Jabłonna lub przez sołtysów. Można je również przesłać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, z dopiskiem Ankieta WPI, lub na adres mailowy: wpi@jablonna.pl.