W miejsce przestarzałych i wysłużonych maszyn, które jeszcze niedawno znajdowały się na stanowiskach dla czytelników jabłonowskiej biblioteki, pojawiły się nowe komputery oraz podłączone do nich drukarki laserowe. Modernizacja sprzętu komputerowego w bibliotece możliwa była dzięki projektowi „Dla naszego czytelnika – nowa sieć informatyczna”, współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt miał na celu polepszenie jakości życia mieszkańców gminy poprzez darmowe udostępnianie sprzętu komputerowego, umożliwiającego efektywną pracę i naukę oraz sprawne przeglądanie i korzystanie z zasobów internetu. Dzięki środkom unijnym udało się zakupić nowe stacje robocze (4 nowe komputery w Jabłonnie i 3 w Chotomowie) oraz laserowe drukarki (2 w Jabłonnie i 1 w Chotomowie). Na komputerach przeznaczonych dla czytelników zainstalowano oprogramowanie podarowane przez firmę Microsoft – systemy operacyjne Windows 7 i pakiety biurowe Office 2010. Nowe stacje robocze w pełni zaspokoją potrzeby w zakresie tworzenia i edycji dokumentów oraz przeglądania zawartości internetu, a podłączone do nich drukarki umożliwią sporządzanie wydruków oraz kserokopii. Oprócz wspomnianych urządzeń zakupiono również serwer oraz projektor z ekranem.