Jakby mało było pandemii koronawirusa, ostatnio zdaje się powracać podobny problem znany już z lat ubiegłych, tyle że dotyczący zwierząt. W związku z wystąpieniem na terenie kraju kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), również w gospodarstwach na terenie powiatu żuromińskiego, wojewoda Konstanty Radziwiłł zaapelował do mazowieckich starostów o podjęcie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Główną przyczyną ponownej ożywionej aktywności wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone nim dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania. „Proszę o przekazywanie wszystkim hodowcom, właścicielom drobiu oraz osobom pracującym na fermach drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu” – napisał mazowiecki wojewoda w apelu przekazanym do samorządowców. Podkreślił też, że to „od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad zostanie ograniczone”. Konstanty Radziwiłł zapewnił, że służby wojewódzkie są w gotowości do podjęcia ewentualnych działań w przypadku wystąpienia zachorowania na obszarze Mazowsza. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o dokonanie przeglądu procedur w zakresie wystąpienia zagrożenia epizootycznego na poziomie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

W piśmie do samorządów wojewoda zaznaczył, że niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zawiera ono między innymi następujące zalecenia:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

W sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, zgodnie z obowiązującym prawem, należy poinformować odpowiednie osoby oraz instytucje – lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta, ewentualnie burmistrza lub prezydenta miasta. Warto przy tym pamiętać o tym, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, potrafi jednak być bardzo niebezpieczny dla gospodarstw oraz szkodliwy dla gospodarki.