fot. Powiat Legionowski

Zaangażowanie starosty Sylwestra Sokolnickiego i Zarządu Powiatu Legionowskiego, w połączeniu ze staraniami lokalnej społeczności, przyniosły efekt w postaci niedawnego podpisania umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1810W na odcinku: ul. Wolska – ul. Akacjowa – ul. Kościelna w gminie Nieporęt.

Zakres wskazanych w umowie robót jest stosunkowo szeroki. W ramach przedsięwzięcia – oczekiwanego zwłaszcza przez wielu mieszkańców Kątów Węgierskich, Woli Aleksandra i Stanisławowa Drugiego – przeprowadzone zostaną następujące prace budowlane: frezowanie nawierzchni i wykonanie nowej nakładki, budowa chodnika z betonowej kostki brukowej, budowa pobocza o szerokości 1 m, budowa zjazdów publicznych oraz zjazdów indywidualnych, budowa studni chłonnych wraz z przykanalikami, przebudowa linii elektroenergetycznej nN, przebudowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na słupach linii nN, a także przebudowa sieci telefonicznej.

Wykonawcą inwestycji jest warszawska firma Infrastruktura BUD-59 Spółka z o.o., zaś zrealizowana ona będzie ze środków Powiatu Legionowskiego, przy wsparciu finansowym pochodzącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.