Zakończyła się rekrutacja do legionowskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w miejskich szkołach. W tym roku rodzice złożyli 1294 deklaracje o kontynuacji nauki. Wpłynęło też 618 wniosków do tzw. placówek pierwszego wyboru, na podstawie których przyjęto 514 dzieci, czyli ponad 80 proc. zainteresowanych. Jak zawsze w takiej sytuacji, dla pozostałych maluchów miasto ma dodatkowe propozycje.

Dzieci nieprzyjęte w trakcie rekrutacji będą kierowane na wolne miejsca w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do dodatkowo utworzonego oddziału Przedszkola Miejskiego nr 10. Dodatkowe miejsca w prowadzonym przez siebie przedszkolu Wesołe Sówki tradycyjnie oferuje także miejska spółka KZB. – To co najważniejsze: podobnie jak w latach poprzednich, w placówkach miejskich na pewno nie zabraknie miejsca dla żadnego dziecka. Wprawdzie ponad sto dzieci nie znalazło teraz miejsc w placówkach pierwszego wyboru prowadzonych przez gminę, jednak ich rodzicom zostaną zaproponowane miejsca w innych placówkach na terenie miasta. Zgodnie z przyjętą w poprzednich latach procedurą każdy z tych rodziców otrzyma pisemną informację w tej kwestii – zapowiada Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.