W Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oficjalnie otwarto pracownię, w której uczniowie kształtujący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą odbywać zajęcia praktyczne.