Jak wynika z udostępnionej na rządowych kanałach informacyjnych mapy z lokalizacjami punktów szczepień przeciw COVID-19, w Legionowie będzie można zaszczepić się w pięciu placówkach medycznych. Obecnie w całym kraju trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień.

Lista zarejestrowanych punktów szczepień na terenie Legionowa, zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia z 7 stycznia br., składa się z pięciu punktów. Zabezpieczaniem mieszkańców przed koronawirusem zajmą się następujące podmioty: Zdrowie – Legionowo Sp. z o.o., Mediq – Jerzy Petz, EL-MED Marcinkowscy Spółka Jawna, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SPZOZ w Legionowie oraz Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. Ministerstwo przypomina jednocześnie, że proces szczepień jest realizowany etapami. Obecnie trwa etap 0, podczas którego szczepienia otrzymują m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach etapu I, mającego ruszyć na przełomie stycznia i lutego, szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i pracownicy służb mundurowych, a także nauczyciele i pracownicy żłobków. W etapie II szczepienie otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Ponadto szczepione będą osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, tj. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

W etapie III szczepionkę otrzymają przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wtedy szczepione będą też pozostałe grupy osób dorosłych.