Społeczność legionowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, lecz także inni mieszkańcy miasta, mogą od niedawna śledzić wskazania elektronicznego miernika jakości powietrza, który pojawił się na budynku placówki przy ulicy Królowej Jadwigi. To jeden z rezultatów jej udziału w ogólnopolskim programie na rzecz czystego powietrza pod nazwą Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

Projekt informacyjny, realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, ma przygotować nauczycieli do pracy z uczniami w zakresie edukacji o zanieczyszczeniu powietrza. Uczestniczące w nim placówki wyposażono w mierniki służące do oznaczania jego jakości. Zbierane przez nie dane są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie własnej aktywności. Uczniowie, wykorzystując dane archiwalne, mogą też wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji z czynnikami atmosferycznymi. Jak piszą inicjatorzy projektu, „szkoły, jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze, są właściwym miejscem, w którym tę wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów mających wpływ na jakość życia”. Do tej pory w projekcie wzięło udział ponad 92 tys. uczniów i blisko 57 tys. dorosłych, przeszkolono też 3093 nauczycieli. – W ramach kampanii informacyjnej będziemy starali się zainteresować tematem jak największą liczbę osób: uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców Legionowa. Będziemy m.in. publikować cykliczne notatki wizualne na temat smogu i sposobów walki ze smogiem, robiąc to poprzez stronę internetową szkoły, media społecznościowe oraz także w czasie lekcji – zapowiada Monika Stasiuk, nauczyciel geografii i koordynator programu antysmogowego w ZSP 3 w Legionowie.

W grudniu 2020 roku w ZSP nr 3 odbyło się wstępne szkolenie nauczycieli, którzy zostali koordynatorami programu. Otrzymali oni instrukcje od ekspertów i praktyków zajmujących się problematyką smogu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza jak w praktyce wdrażać program. Zamontowano też mierniki, a na budynku szkoły pojawił się wyświetlacz LED podający aktualną wartość zewnętrznego stężenia pyłu PM 2,5. Po feriach uczniowie zostaną zapoznani z informacjami na temat programu i wyposażeni w wiedzę mogącą im pomóc w ekologicznym edukowaniu dorosłych, którzy nierzadko są w tej kwestii na bakier. – Osobiście uważam, że projekt jest wart uwagi. To niezmiernie ważne, by podnosić świadomość młodego pokolenia – uważa wicedyrektor szkoły Ewa Kaczorek.