Przez kilka lat swego istnienia Wesołe Sówki, czyli niepubliczne przedszkole prowadzone przez spółkę KZB Legionowo, zdążyło już zaskarbić sobie sympatię maluchów oraz ich rodziców. Teraz, w trakcie rekrutacyjnej „dogrywki”, jest ostatnia szansa, aby zapisać dziecko do przedszkola, w którym edukację mądrze łączy się z zabawą.

Wesołe Sówki to tak naprawdę dwie placówki przedszkolne. Jedna mieści się przy ul. Jagiellońskiej 40, w odremontowanej siedzibie po działającym tam dawniej miejskim przedszkolu, druga zaś działa przy Al. 1 Dywizji Zmechanizowanej na osiedlu Piaski, gdzie zajęła przestronne pomieszczenia na parterze postawionego przez gminę budynku mieszkalnego. Mając solidną bazę lokalową oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, Wesołe Sówki mogły z marszu zaoferować małym legionowianom opiekę na wysokim poziomie. – Stosując nowoczesne metody pracy, z powodzeniem realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Organizujemy też dla dzieci wiele zajęć rozwijających ich uzdolnienia i pasje – mówi Grażyna Rzewuska, dyr. Niepublicznego Przedszkola Wesołe Sówki. Kryją się pod tymi słowami zabawy integracyjne, wycieczki, konkursy, koncerty, zajęcia muzyczne, teatralne, kulinarne i sprawnościowe, a także festiwale, dzięki którym pobyt w przedszkolu staje się atrakcyjniejszy, pozwalając w aktywny i twórczy sposób wspierać rozwój dziecka.

Co więcej, Wesołe Sówki regularnie organizują imprezy mające na celu integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym. – Już same przygotowania do takich uroczystości tworzą wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, uczą współpracy w grupie i dają wiele radości i przyjemności nie tylko dzieciom, ale również rodzicom lub dziadkom – mówi Justyna Bicz, zastępca dyr. Wesołych Sówek. Jakby tego było mało, maluchy często wyjeżdżają na wycieczki. W ubiegłym roku odwiedziły m.in. Teatr Guliwer, Muzeum Narodowe oraz Centrum Nauki Kopernik.

Rozwijając u wychowanków zainteresowania teatrem i muzyką, a także uwrażliwiając ich na kulturę i świat, przedszkole cyklicznie zaprasza artystów, którzy umożliwiają dzieciom bezpośredni kontakt ze sztuką. Przedszkole realizuje też programy oferowane przez instytucje zewnętrzne, m.in. w celu poszerzania zainteresowań dzieci, promocji zdrowia, dbałości o bezpieczeństwo oraz uwrażliwienia przedszkolaków na piękno i ekologię.

W ramach z integracji ze środowiskiem lokalnym przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, w tym oczywiście ze spółką KZB Legionowo, która jako organ prowadzący zapewnia mu duże wsparcie i pomoc w realizacji imprez środowiskowych, Urzędem Miasta Legionowo, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Strażą Miejską, Centrum Szkolenia Policji oraz lokalnymi firmami. Jednocześnie przedszkole dba o podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Służy temu wymiana doświadczeń, śledzenie pedagogicznych nowości, a także uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych.

Warto również podkreślić, że pracownikom Wesołych Sówek doskonale układa się współpraca z rodzicami, którzy aktywnie włączają się w organizację imprez przedszkolnych, chętnie biorąc udział w zajęciach otwartych, spektaklach teatralnych, czy też kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Regularne kontakty pozwoliły nawiązać z nimi harmonijne relacje i wspólnie działać na rzecz dobra i rozwoju dzieci. Co więcej, Wesołe Sówki oferują też opiekunom wsparcie w postaci warsztatów i spotkań szkoleniowych. Ponadto dwa razy w semestrze rodzice są zapoznawani z wynikami obserwacji dzieci i kierunkami ich pracy indywidualnej. To wszystko sprawia, że Wesołe Sówki to przedszkole, do którego chodzi się z uśmiechem.