Potwierdzono przypadek zachorowania na odrę w Legionowie. Chodzi o jedną z nauczycielek nauczania początkowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Jana Pawła I. Poinformowani o tym fakcie zostali już rodzice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Dyrekcja szkoły wraz z sanepidem wdrażają właśnie przewidziane w takich przypadkach procedury. O chorobie nauczycielki poinformowani zostali rodzice uczonych przez kobietę dzieci oraz uczniowie, którymi zajmowała się indywidualnie. Podczas szkolnych zebrań rodzice uczniów informowani są o przypadku zachorowania i o tym, gdzie szukać dodatkowych informacji o chorobie.

Objawy odry są charakterystyczne: czerwona wysypka, kaszel, gorączka, czerwone oczy, czy wrażliwość na światło – to tylko niektóre z nich. Jak informuje portal medonet, do zakażenia wirusem odry dochodzi drogą kropelkową, czyli na skutek bezpośredniego kontaktu z nosicielem wirusa. Rzadko można zaobserwować przypadki chorych, którzy zarazili się odrą przez kontakt z przedmiotami używanymi przez osobę zakażoną.