Październik jest międzynarodowym miesiącem osób, które mają problemy z komunikacją. Przez te wszystkie dni na całym świecie, w tym też i w Polsce, odbywały się akcje, które przypominały, że są wśród nas takie osoby, uświadamiały ich problem oraz budowały podstawy do wzajemnego zrozumienia się, pomocy i akceptacji.

Powiat legionowski także po raz kolejny dołączył się do tej akcji w ramach tegorocznych obchodów piątych już Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. – Podejmujemy liczne przedsięwzięcia służące podniesieniu społecznej świadomości na temat problemów osób niepełnosprawnych. Są również organizowane imprezy o charakterze edukacyjnym, naukowym i artystycznym, pozwalające zaprezentować talenty osób niepełnosprawnych – powiedział wicestarosta legionowski, Jerzy Zaborowski. 3 listopada w sali widowiskowej legionowskiego ratusza podsumowano tegoroczne obchody Dni Osób Niepełnosprawnych, które jak co roku obfitowały w wydarzenia edukacyjne, kulturalne i sportowe. Wręczono aż 250 nagród dla uczestników konkursów literackich, plastycznych i muzyczno-teatralnych.

Na gali podsumowano też akcję „Mówię o AAC”, czyli Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. – Hasłem naszej tegorocznej akcji było „Mówię o AAC”. Poszukiwaliśmy też AACowych partnerów. Organizatorem akcji jest przedszkole specjalne w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ale zaprosiliśmy do udziału też i inne przedszkola. W sumie w warsztatach uczestniczyło pięć placówek. Pokazaliśmy im czym jest AAC, jak porozumiewają się dzieci niemówiące i poprosiliśmy ich o to, aby oni znaleźli dla nas AACowego partnera – mówi Liliana Sadowska, nauczyciel w PZSiPS. Przeszkolone dzieci ruszyły więc w miasto przekazywać innym swoją wiedzę. Odwiedziły liczne sklepy i nauczyły ich właścicieli prostych sposobów, jak porozumieć się z osobą niemówiącą. Każde takie miejsce zostało też oplakatowane. Dzięki temu powiat zyskał sześciu nowych partnerów przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Po głównej uroczystości odbył się jeszcze wernisaż wystawy „Malowane słowa”, przygotowanej przez podopiecznych PZSiPS przy wsparciu nauczycieli, pedagogów i terapeutów oraz lokalnych artystów, którzy prowadzili dla dzieci warsztaty plastyczne. –   Wystawa pokazuje różne dziedziny sztuk plastycznych, od rzeźbiarstwa, przez różne techniki malarski. Pokazuje też to co najlepsze mają nasi wychowankowie i uczniowie –   powiedział Jerzy Jastrzębski, prezes Fundacji „Promień Słońca”. Nie zabrakło także części artystycznej. Uczniowie i absolwenci placówki przedstawili wyjątkowy spektakl pt. „Piękna i Bestia”, w którym zagrały osoby niepełnosprawne i niemówiące.