Inwestycja na wieki wieków

Jak informują wieliszewscy urzędnicy, kończy się pierwszy etap budowy drugiego tamtejszego cmentarza komunalnego w lokalizacji Podgórna. Wygląda więc na to, że po latach dotyczących jej sporów ta jedna z najbardziej i najdłużej oczekiwanych gminnych inwestycji wychodzi wreszcie na ostatnią prostą.

Budowę wieliszewskiej nekropolii podzielono na etapy. W pierwszym powstaną tylko 72 miejsca pochówkowe, w tym 26 murowane groby piętrowe, 14 grobów urnowych i 6 dziecinnych. Dopiero po ich wykonaniu gmina wystąpi o pozwolenie na budowę dotyczące kolejnego etapu, który obejmie docelowy cmentarz komunalny. Plany zakładają, że z biegiem czasu będzie on się rozrastał i wytyczone teraz małe alejki w naturalny sposób staną się po latach elementem jednej z głównych osi cmentarza.

Dotychczas pracownicy realizującej inwestycję firmy Hip Bud wykonali (w założeniu rozbieralne) ogrodzenie terenu, na którym znajdą się groby, parking oraz przyłącze wody. Utwardzili też dojazd do cmentarza, który będzie zapewniony od ulicy Popiełuszki, w najbliższym czasie przeznaczonej do remontu. W kolejnym etapie prac – po uzyskaniu prawomocnych decyzji i uzgodnień z Zakładem Energetycznym – nastąpi przebudowa biegnącej przez teren cmentarza linii średniego napięcia. Jeśli chodzi o modernizację ul. Popiełuszki, gmina otrzymała na to zadanie dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.