Polska – Litwa 1:1

Umowy partnerskie pomiędzy gminami z różnych krajów często w praktyce okazują się  fikcją. Przynajmniej dla ich zwykłych mieszkańców, którym trudno dostrzec jakieś  konkretne, wynikające z tego korzyści. Serocka to jednak nie dotyczy. Współpracę z litewską Ignaliną od początku potraktowano tam bardzo serio.

Przez tydzień, na przełomie maja i czerwca na terenie miasta i gminy Serock kolejny raz przebywała grupa młodzieży z Litwy. Została ona zakwaterowana w jadwisińskim Ośrodku Wypoczynku Letniego. Podczas pobytu organizatorzy jak zwykle nie pozwolili gościom na nudę. Młodzi Litwini zaliczyli m.in. wyjazd do Warszawy, połączony ze zwiedzaniem starówki i ZOO, wyjazd na basen, brali także udział w grach i zabawach sportowo-rekreacyjnych. Przyjął ich również zastępca burmistrza Józef Zając.

W tym samym czasie, jak na wakacyjną wymianę partnerską przystało, serocka młodzież bawiła w Ignalinie. I ona również wróciła do domów bogatsza o masą wrażeń, nowe przyjaźnie i wiedzę na temat naszego sąsiada ze Wschodu.