fot. Powiat Legionowski

Współpraca samorządów sąsiadujących z Jeziorem Zegrzyńskim i budowanie wspólnej strategii ponadlokalnej były tematami spotkania zorganizowanego 20 października przez Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza” oraz Powiat Legionowski. Mimo padających od lat zapowiedzi wciąż bowiem jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia.

Właściwie odkąd tylko powstało, mówi się, że ze względu na swe walory turystyczne obszar Jeziora Zegrzyńskiego może być kołem zamachowym lokalnej gospodarki. I chociaż szybciej lub wolniej się ono w poszczególnych gminach kręci, wciąż jest to koło raczej… zapasowe, niż jedno z głównych źródeł dochodu okolicznych samorządów. Pragnąc ten stan rzeczy zmienić, w przedostatnią środę października – na zaproszenie starosty legionowskiego i zarządu LOT „Przystań w sercu Mazowsza” – nadzalewowi włodarze zebrali się zatem w zegrzyńskim Pałacu Krasińskich z zamiarem omówienia pomysłu stworzenia wspólnej strategii dla regionu.

Dokument, który miałby powstać w wyniku tej przyszłościowej kooperacji, wyznaczy kierunki turystycznego rozwoju, będzie także podstawą do aplikowania o środki zewnętrzne. Wspólna strategia wskaże też potencjalne projekty, które zaangażowane samorządy będą mogły realizować w partnerstwach ponadlokalnych. Takie podejście pozwoli na harmonijny rozwój całego obszaru wokół Jeziora Zegrzyńskiego, planowany w poszczególnych gminach nie na własną rękę, lecz w ramach współpracy wielu partnerów, patrzących przez pryzmat korzyści dla całego regionu. Czy i kiedy wspomniany na wstępie dokument się pojawi, to już całkiem inna sprawa…