Z perspektywy mieszkańców dobrze rozwinięta komunikacja publiczna to podstawa. A jeśli w dodatku jest to komunikacja darmowa… Tym większe powody do zadowolenia mają więc teraz pasażerowie z gminy Jabłonna, na której terenie 16 sierpnia ruszy bezpłatna linia autobusowa nr 9 P. Wszystko dzięki kolejnemu dofinansowaniu, jakie Powiat Legionowski otrzymał w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Podpisana przez starostę Sylwestra Sokolnickiego w siedzibie wojewody umowa dotycząca uruchomienia linii nr 9 P opiewa na 87 264 zł. Swój początek ma ona mieć we wsi Trzciany. Następnie autobusy pojadą ul. Sołecką do drogi wojewódzkiej nr 630 i w Skierdach skręcą w ul. Nadwiślańską. Dalej trasa biegnie ul. Mazowiecką do ul. Golfowej i do drogi wojewódzkiej nr 630 w kierunku Jabłonny. Ulicą Modlińską przez centrum Jabłonny (stary ślad drogi krajowej) autobusy pojadą aż do skrzyżowania z obwodnicą i dalej, ulicami Marmurową, Przylesie i Akademijną, wrócą do ul. Modlińskiej, aby pojechać w kierunku Chotomowa. Za tamtejszym wiaduktem skręcą w ul. Kolejową, po czym pojadą w kierunku Legionowa, do pętli przy Starostwie Powiatowym.

Generalne założenie jest takie, aby leżące na terenie gminy miejscowości skomunikować z placówkami oświatowymi różnych szczebli, Urzędem Gminy w Jabłonnie i siedzibą starostwa w Legionowie, a także ze stacjami kolejowymi PKP Chotomów i Legionowo Przystanek. Linię zaplanowano uruchomić jako pilotażową, z pięcioma kursami w każdy dzień roboczy. Jej tegoroczne funkcjonowanie pokaże, w jakim stopniu pomogła ona ograniczyć wykluczenie komunikacyjne mieszkańców zachodniej części gminy Jabłonna, spowodowane dużym oddaleniem leżących tam wsi od jej centrum. Jeśli nowe połączenie „chwyci”, w przyszłym roku przewiduje się jego kontynuację.