Pacjenci prowadzonego przez powiat Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”, czyli popularnej przychodni „na górce”, muszą dostosować się do pewnych ograniczeń wynikających z zaleceń sanitarnych. Kierownictwo placówki wprowadziło je z myślą o bezpieczeństwie jej personelu oraz chorych.

Rejestracja do lekarza POZ i lekarzy specjalistów oraz zamawianie recept na leki przyjmowane na stałe odbywają się tylko telefonicznie, pod numerami: 22 774 51 51 oraz 602 575 241. W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej u lekarza zostanie wyznaczona godzina przyjęcia. Pacjenci, którzy mają już wyznaczoną wizytę do poradni specjalistycznych – w przypadku, kiedy jej nie odwołają – proszeni są o pilnowanie wyznaczonej godziny w celu uniknięcia kontaktu z innymi pacjentami stanowiącymi potencjalne zagrożenie.

Zarówno POZ, jak i Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna działają zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zaleceniami konsultantów krajowych w odpowiednich dziedzinach, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Laboratorium Diagnostyczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 9.15. Wykonywane są tam badania jedynie na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy ZOZ „Legionowo” oraz placówek współpracujących. Gabinet Stomatologiczny ze względu na zagrożenie epidemiologiczne działa w ograniczonym zakresie według zaleceń konsultanta krajowego. Rehabilitacja Lecznicza ze względu na zagrożenie epidemiologiczne działa w ograniczonym zakresie. Z kolei Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień funkcjonują według zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia opierając się w głównej mierze na poradach telefonicznych.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa w oparciu o teleporadę. O wizycie w miejscu udzielania świadczeń decyzję podejmuje lekarz na podstawie wywiadu i stanu klinicznego pacjenta. Numery telefonów dostępne są na stronie Przychodni, NFZ oraz na drzwiach wejściowych do przychodni. Ambulatorium chirurgiczno-urazowe dla mieszkańców powiatu legionowskiego również działa w oparciu o teleporadę, pod numerem telefonu 22 774 51 51. W przypadku bezpośredniego zgłoszenia się do ambulatorium wykonywana jest przez ratownika medycznego procedura segregacji, tj. triage. ZOZ ,,Legionowo” informuje, że teleporady są udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Wszystkie zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania przychodni związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz brakiem czasowej dostępności do poradni specjalistycznych, związanej z oddelegowaniem personelu medycznego do wykonywania czynności medycznych w innej placówce opieki zdrowotnej, zamieszczane są na stronie internetowej przychodni: www.nzozlegionowo.pl w zakładce „aktualności”.