fot. Powiat Legionowski

Jak, ze wszech miar skądinąd uzasadnioną, dumą poinformowało legionowskie starostwo, z dziesiątej edycji ogólnopolskiego kongresu „Perły Samorządu” powiatowa skarbniczka Katarzyna Rembelska wróciła z dyplomem za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu Skarbnik Samorządu Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Powiaty.

Kongres „Perły Samorządu” to ogólnopolski projekt Dziennika Gazety Prawnej, skierowany do przedstawicieli administracji lokalnej, agend rządowych, biznesu, nauki oraz mediów. Jego ceniony i prestiżowy ranking od wielu lat stanowi jedną z obiektywnych przesłanek do oceniania dokonań krajowych samorządów. Dlatego właśnie przyznane Katarzynie Rembelskiej wyróżnienie stanowi solidną podstawę do stwierdzenia, że finanse powiatu legionowskiego są w dobrych rękach, a przy tym w doskonałej kondycji.

Pieniądz rządzi światem i czy się tego chce, czy nie, sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego nie byłoby możliwe bez umiejętnego, rozważnego, lecz także perspektywicznego gospodarowania budżetem gminy czy powiatu. Z takiego właśnie założenia wyszli organizatorzy plebiscytu i postanowili nagrodzić najlepszych strażników samorządowej kasy. – Rola skarbników w ostatnich latach w wyraźny sposób wyewoluowała. Ich praca stanowi fundament polityki samorządów lokalnych. Służby finansowe odpowiedzialne są nie tylko za bieżącą obsługę księgową budżetów, lecz także w pełni współuczestniczą w procesach zarządczych i kreują polityki rozwoju na wszystkich polach działalności samorządów. Bez wątpienia wyraźny wpływ na podniesienie rangi skarbników miały ostatnie lata, kiedy stanęliśmy wobec wyzwań, jakie przyniosła pandemia i wynikające z niej problemy gospodarcze oraz finansowe – mówią organizatorzy plebiscytu. A ponieważ owe problemy prędko nie znikną, zapewne jeszcze długo o swoją pozycję w samorządowej hierarchii skarbnicy mogą być spokojni.