fot. arch.

Z uwagi na przejście szkół na nauczanie hybrydowe dzieci z klas I-III, w piątek (12 marca) zastępca prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny spotkał się online z dyrektorami publicznych placówek oświatowych oraz pracownikami wydziału edukacji i zarządzania kryzysowego, aby omówić szczegóły tej operacji.

W trakcie piątkowej narady dyrektorzy szkół przedstawili harmonogram funkcjonowania swoich placówek od 15 do 26 marca. Przygotowane plany pracy są zgodne z zapisami rozporządzenia przygotowanego przez administrację rządową. Potwierdzono również odpowiednie zabezpieczenie w środki ochrony osobistej we wszystkich placówkach. Podczas spotkania uzgodniono, że:
• konsultacje przed egzaminem próbnym ósmoklasistów będą odbywały się tylko w formie zdalnej,
• próbny egzamin ósmoklasisty we wszystkich placówkach odbędzie się online,
• w związku z zachorowaniami wśród pracowników oraz szczepieniami utrudnienia dotkną pracy świetlic, a w Szkole Podstawowej nr 1 nie będzie wydawanych obiadów,
• zajęcia psychologiczno-pedagogiczne będą się odbywały zarówno tradycyjnie, jak i online, w zależności od potrzeb,
• dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności dalej będą pracować zdalnie, ale z terenu szkoły (jeśli w placówce ta forma nauczania już funkcjonowała).

Jeśli chodzi o samą naukę hybrydową, oznacza ona dwa modele edukacji wykorzystywane w jednym czasie – połączenie edukacji zdalnej z tradycyjną metodą nauczania. Część zajęć odbywa się stacjonarnie, pozostałe w trybie zdalnym. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć liczbę uczniów w szkole przebywających w niej w tym samym czasie. Wprowadzenie takiego systemu nauczania jest działaniem mającym posłużyć przede wszystkim prewencyjnie, ograniczając liczbę zachorowań w województwach objętych lokalnym lockdownem. – Jesteśmy przygotowani do ponownego przejścia na zdalne nauczanie, mamy to już przećwiczone, więc wszyscy wiedzą, co mają robić i jak działać. W minionym okresie, gdy warunkowo uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół, regularnie pojawiały się sytuacje, w których dochodziło do przypadków zakażenia koronawirusem. Ponadto dla uczniów najmłodszych klas, którzy mieli problem z dostępem do nauki zdalnej, zakupiliśmy 80 tabletów, którymi dysponują obecnie dyrektorzy placówek – uspokaja Piotr Zadrożny.

Informacje dotyczące tego, kiedy i które klasy uczą się stacjonarnie, a które zdalnie, rodzice otrzymali za pomocą dzienników elektronicznych. Zamieszczone są one również na stronach internetowych poszczególnych szkół.