fot. kssokol.serock.pl

Obiecujące dla młodych sportowców wieści nadeszły ostatnio z Serocka. Tamtejsze Stowarzyszenie K.S. Sokół Serock i spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisali umowę o współpracy, która weszła w życie 1 marca tego roku.

Jak poinformowali działacze, 7 lutego br. Walne Zgromadzenie Klubu K.S. Sokół Serock podjęło decyzję o zawarciu porozumienia ze spółką SIS Sp. z o.o., na mocy którego Klub wyraża zgodę na używanie swojego herbu i nazwy oraz przekazuje do prowadzenie przez Spółkę wszystkie sekcje sportowe. Tym samym Spółka SIS będzie sprawować pełną opiekę organizacyjną nad drużynami, zawodnikami oraz trenerami Klubu, we wszystkich działaniach, w których oni uczestniczą. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie KS Sokół Serock będzie dalej funkcjonowało wspierając działania Spółki.

Szczegóły dotyczące prowadzenia akademii i sekcji, harmonogramy zajęć oraz cenniki można znaleźć na stronie www.sis.serock.pl.