Do końca listopada można wysyłać informację do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w Jabłonnie na temat miejsc na ternie gminy, w których propaguje się jeszcze ustrój komunistyczny, bądź inny ustrój totalitarny.

Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu bądź innego ustroju totalitarnego, która weszła w życie 2 września 2016 roku, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci miast są zobowiązani do zlikwidowania nazw ulic, budynków, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z tym Gmina Jabłonna zwraca się do swoich mieszkańców, aby ci do końca listopada zgłaszali miejsca, w których upamiętnione są osoby, organizacje, daty bądź wydarzenia, które upamiętniają ustroje totalitarne.

Zgłoszenia można wysyłać mailem na adres urzad@jablonna.pl lub telefonicznie pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tel. 22 76 77 311.