Miasto i Gmina Serock przygotowuje się do składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Mieszkańcy, którzy będą chcieli wymienić swój piec, mogą już składać wnioski.

Jeżeli Miasto i Gmina Serock otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieszkańcy będą mieli szansę otrzymać bezzwrotną dotację na zakup pieca. Będzie ono obejmować wymiane pieców lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek).

Wszystkie chętne osoby już teraz, aż do 30 grudnia, mogą składać deklarację do Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Projekt jest skierowany tylko do właścicieli nieruchomości zamieszkałej całorocznie, więc nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (np. domków letniskowych). Ponadto beneficjentem programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.