Artykuł ten jest pierwszym artykułem, zwiastującym współpracę Fundacji Omega Pomagamy z Gazetą Miejscową. Fundacja w ramach świadczenia pomocy prawnej chce przybliżyć społeczeństwu pewne zagadnienia, z którymi spotykamy się na co dzień, a które nie są często zagadnieniami oczywistymi. Jak na pierwszy raz nie chcemy się zbyt długo rozpisywać, zwracamy uwagę na problem roszczeń alimentacyjnych. Do zagadnienia tego będziemy wracać opisując bardziej szczegółowo jego różne aspekty, przypadki, w jednym z kolejnych artykułów podamy także wzory pism procesowych.
Alimenty, to słowo, kojarzone negatywnie, jako przykry obowiązek. Jednakże alimenty to pomoc materialna dla naszej najbliższej osoby, która pomocy tej potrzebuje. Na temat obowiązku alimentacyjnego mówi art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – gdzie jako obowiązek alimentacyjny określa się obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
W prawie polskim mamy obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci, dzieci wobec rodziców czy dziadków oraz obowiązek alimentacyjny między małżonkami.

Obowiązki alimentacyjne są ściśle związane z daną osobą, a zatem wygasają wraz z jej śmiercią, nie należą także do masy spadkowej.
Co do ustalania wysokości alimentów nie ma konkretnych wskazówek jak należy ją obliczać. Sąd podczas prowadzonego postępowania ustala ich wysokość w każdej sprawie indywidualnie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż przy orzekaniu nie bierze się pod uwagę faktycznych zarobków osoby zobowiązanej, lecz jej możliwości zarobkowe, czyli dochody, które mogłaby osiągnąć dokładając należytej staranności biorąc pod uwagę jej kwalifikacje, doświadczenie oraz możliwości.
Alimentów możemy dochodzić w sądzie, gdzie należy złożyć pozew w tej sprawie. Pozew należy złożyć do wydziału rodzinnego i nieletnich, który jest właściwy w tego typu sprawach, właściwym dla miejsca zamieszkania albo osoby uprawnionej lub zobowiązanej. Dochodzenie alimentów jest zwolnione z kosztów sądowych, zatem osoba uprawniona nie ponosi kosztów sądowych.
Jeżeli zagadnienie alimentów jest Państwa problemem prawnym, w celu uzyskania szczegółowej pomocy mogą się Państwo zgłaszać osobiście do Fundacji Omega Pomagamy, której siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Poznańskiej 3 lok. 18, lub zadać pytanie prawnikowi za pośrednictwem poczty: kontakt@fundacja-omega.pl .

 

Marlena Rębelska-Dyguda