Znany jest już oficjalny kalendarz, wedle którego odbędą się najbliższe wybory samorządowe. Ich kulminacja, czyli głosowanie na nowych wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz członków rad gmin, powiatów i sejmików, nastąpi w pierwszą niedzielę kwietnia. Ewentualna „dogrywka”, a więc druga tura, będzie dwa tygodnie później – 21 kwietnia.

Opublikowane w poniedziałek (29 stycznia) rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia tegorocznych wyborów samorządowych szczegółowo, termin po terminie, wskazuje co i do kiedy kandydaci, komitety i komisje powinni zrobić, aby zmieścić się w czasie. Zgodnie poniekąd z ich nazwą, większość obowiązków związanych z organizacją wyborów samorządowych spoczywa właśnie na pracownikach lokalnych samorządów. Wytypowanie i przygotowanie lokali, szkolenie członków komisji, druk i dowożenie kart wyborczych, czy też przyjmowanie protokołów – tym wszystkim muszą zająć się urzędnicy.

Warto przy okazji rozwiać ewentualne wątpliwości mieszkańców Legionowa i powiatu, dotyczące tego, czy w najbliższych wyborach mogą startować ich dotychczasowi włodarze. Owszem, mogą. Bo chociaż zgodnie z niedawno uchwalonym prawem maksymalny okres sprawowania funkcji wójta, prezydenta i burmistrza ograniczono do dwóch kadencji z rzędu, owo prawo nie działa wstecz i każda z osób aktualnie sprawujących jedną z tych funkcji ponownie ma możliwość ubiegania się o poparcie mieszkańców.