W rozpisanym przez ratusz przetargu na odbieranie i zagospodarowywanie wytworzonych przez legionowian odpadów komunalnych najkorzystniejszą, zdaniem zamawiającego, ofertę złożyła firma PARTNER. Ponieważ jednak dwaj inni oferenci, w tym dotychczas obsługująca miasto firma, złożyli odwołania do KIO, zapadła decyzja o przedłużeniu umowy z firmą MS-EKO do 29 lutego 2024 roku.

Zgodnie z przedmiotem postępowania przetargowego wybrane przez miasto konsorcjum firm PARTNER Dariusz Apelski i PARTNER miało przez najbliższe dwa lata, począwszy od przyszłego roku, odbierać z Legionowa śmieci. Problem w tym, że w przypadku złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. – W związku z rozpatrywaniem odwołania oraz późniejszym terminem poszczególnych etapów rozstrzygania przetargu nie ma możliwości, aby wybrany wykonawca mógł rozpocząć realizację usługi od 1 stycznie 2024 roku, a więc po zakończeniu ważności obecnie obowiązującej umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Tym bardziej, że zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 przyszłej umowy rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie wcześniej niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy – potwierdza Kamil Stępkowski, rzecznik legionowskiego ratusza.

Skoro tak, w trosce o mieszkańców i dalszy bezproblemowy odbiór miejskich śmieci, podjęto decyzję o zawarciu z wolnej ręki, a w praktyce o przedłużeniu umowy z firmą MS-EKO o kolejne dwa miesiące. Pomoże to, jak argumentują urzędnicy, w sposób nieodczuwalny dla legionowian zmienić operatora odbierającego odpady z terenu miasta. Jeśli chodzi o kwestie prawne, ratusz oparł się na art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych mówiącym, że w okresie trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zamawiający może z wolnej ręki udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Poprzedni artykułNie ustąpił pierwszeństwa
Następny artykułTragiczna jesień
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 52-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od blisko dwóch dekad dzielnie trwa na legionowskim posterunku.