To następna z gminnych dróg, która w tym roku zacznie zmieniać swoje oblicze. Właśnie ruszył remont ulicy Kolejowej w Legionowie, na odcinku od ul. Morwowej do granicy z Chotomowem. Planowane zakończenie robót ma nastąpić w ciągu 80 dni, a w ich trakcie mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu.

Na mocy zawartej z miastem w listopadzie, opiewającej na ponad 1,4 mln zł umowy realizatorem robót jest warszawska firma Wegarten. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie na Kolejowej nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i wyrównanie jej profilu, nadanie normatywnych spadków poprzecznych oraz likwidację ubytków w jezdni. Zakres prac uwzględnia też roboty towarzyszące związane z dostosowaniem pozostałych elementów układu drogowego do przebudowywanej nawierzchni, w tym poprawę systemu odwodnienia.
Oficjalne wprowadzenie wykonawcy na teren inwestycji odbyło się w poprzedni wtorek (14 listopada) i od tego momentu biegnie czas, jaki przewidziano w umowie na zakończenie robót.