Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. To oznacza, że osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom tym paliwem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego im w bieżącym roku.

Refundację VAT-u otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, przy czym znajdujące się tam urządzenie grzewcze musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 r. Ponadto przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie mogą przekraczać 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Zwrot odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia do 31 grudnia br.

Na terenie gminy Legionowo obsługę wniosków o refundację podatku VAT realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja 3 Maja 28. Można je tam składać elektronicznie, z wykorzystaniem platformy ePUAP, lub papierowo – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.45. Do wniosku o zwrot VAT-u mieszkaniec powinien załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie mu paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w legionowskim OPS-ie w godzinach 8.00-16.00 pod numerem 022 774 08 66 wew. 116, 227.