Przyzwyczajenie to, jak powszechnie wiadomo, druga natura. Czasem jednak, do czego zachęcają pracownicy skarbówki, warto pewne nawyki zmienić. Choćby po to, aby zaświadczenia o dochodach czy o niezaleganiu w podatkach uzyskać od fiskusa nie na miejscu, w urzędzie, lecz drogą elektroniczną. Szybko, wygodnie i co równie istotne – bez opłaty skarbowej.

Postępująca cyfryzacja urzędów skarbowych sprawiła, że od pewnego czasu za pośrednictwem sieci można tam otrzymać również zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, a także o wysokości przychodu lub dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT. Wystarczy złożyć wniosek w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), aby potrzebny dokument uzyskać bezpłatnie i najczęściej w ciągu zaledwie kilku minut. Każde zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny, po czym doręczane online na konto podatnika w e-US. Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne, która pozwala na dwustronną komunikację KAS z klientami.

Co konkretnie powinien zrobić podatnik pragnący oszczędzić sobie osobistej wycieczki do siedziby fiskusa. Po prostu zalogować się do e-Urzędu Skarbowego (podatki.gov.pl), wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne, a następnie – za pomocą kreatora – uzupełnić wniosek o zaświadczenie i go wysłać. Gdy zaświadczenie będzie gotowe, petent zostanie o tym poinformowany mejlem albo smsem. Elektroniczny dokument (ma on taką samą moc prawną jak dokument papierowy) znajdzie się na jego koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”.

Zaświadczenie wydane klientowi w e-US jest podpisane pieczęcią szefa KAS lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika urzędu skarbowego. Osoba, firma czy organizacja, która otrzyma dokument w wersji elektronicznej, powinna posługiwać się wyłącznie nią i w takiej formie przekazać ją określonej instytucji.