fot. arch.

Kiedy wszystko wokół z dnia na dzień drożeje, taką informację mieszkańcy korzystający z powiatowych linii autobusowych z pewnością przyjmą bardzo ciepło. Dzięki przyznanej ostatnio rządowej dotacji nadal pozostaną one dla pasażerów bezpłatne.

Konieczne do finansowania lokalnej komunikacji pieniądze trafią do samorządów za pośrednictwem wojewody. W drugi czwartek stycznia, z udziałem między innymi legionowskiego starosty, odbyło się na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami powiatowych jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Są one przeznaczone dla funkcjonujących na ich terenie linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Tym razem Powiat Legionowski otrzymał dopłatę w wysokości blisko 1,6 mln zł. Taki zapas finansowego „paliwa” pozwoli utrzymać bezpłatne dla pasażerów przejazdy lokalnymi liniami 7 P, 8 P, 9 P i 10 P.