Trwające roboty budowlane w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legionowie przy ul. Słowackiego 20 obejmują realizację dwóch projektów:

Pierwszy z nich poświęcony jest przede wszystkim poprawie warunków obsługi klientów. Zostanie wykonana m.in. optymalizacja układu pomieszczeń (rozdzielenie na dwie dedykowane sale obsługi) wraz z dostosowaniem i modernizacją instalacji wewnętrznych (sieci komputerowej, systemu kolejkowego, oświetlenia). Jednocześnie zostaną wymienione drzwi, posadzki oraz elementy wyposażenia meblowego. Wykonany będzie remont ścian i sufitów. Zmodernizowana będzie też wentylacja i klimatyzacja sal obsługi Klientów. Zapewni to większy komfort obsługi klientów, w tym osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Drugi projekt dotyczy modernizacji całego budynku i polega m.in. na wykonaniu wentylacji mechanicznej ze schładzaniem wraz z wymianą okien, drzwi, dociepleniem ścian, montażem żaluzji zewnętrznych oraz budową klimatyzacji dla części pomieszczeń. Modernizacja obejmie również demontaż wszystkich zewnętrznych ścian przeszklonych i wykonanie w ich miejsce nowych ścian zewnętrznych. Ponadto wykonane zostaną nowe instalacje: odgromowa, sygnalizacja alarmu pożarowego oraz remont wybranych elementów budynku.

W dalszej kolejności zostaną podjęte działania zmierzające do ograniczenie zużycia energii, w tym wymianę w budynku oświetlenia na LED-owe oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Takie rozwiązania sprawą, że budynek będzie wymagał mniejszego zapotrzebowania na energię, ale też zredukuje emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Efektem przeprowadzonych prac będzie również istotna poprawa warunków pracy i obsługi Klientów.

Przez cały okres prowadzonych prac Inspektorat będzie pracował bez zmian i Klienci nadal będą mogli korzystać z usług Inspektoratu.

Przewidywany termin zakończenia prac to druga połowa 2023 roku.