fot. arch.

Jesień i zima to w dalszym ciągu wzmożony okres realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Legionowie szeregu robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Widać je na terenie miasta w wielu miejscach i wielu też mieszkańców będzie z tych inwestycji czerpać korzyści.

Już od początku września mieszkańcy ulicy Grudzie, od numeru 60A do 60C, mogą podłączać się do nowo wybudowanej sieci wodociągowej o łącznej długości 72 metrów. Na przełomie września i października powstała również nowa sieć wodociągowa na ul. Jana Kossaka, na odcinku od ul. Olszankowej do końca ul. Jana Kossaka, o łącznej długości 165 metrów. W ramach rozłożonego na trzy etapy zadania zakończyła się budowa nowej sieci wodociągowych w ul. Świerkowej, na odcinku od ul. Akacjowej do Alei Róż, o długości 485 m – I zadanie, sieci wodociągowej w ul. Miedzianej na odcinku od Alei Róż do końca ul. Miedzianej, o łącznej długości 414 m – II zadanie, sieci kanalizacyjnej w ul. Miedzianej na odcinku od końca sieci do posesji na wysokości od działki o numerze ewidencyjnym 34 i 52, o łącznej długości 234 m – III zadanie.

W listopadzie rozpoczęła się budowa nowej sieci wodociągowej w ulicy Wrzosowej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Wąskiej, o łącznej długości 85 metrów. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec roku. W ramach innego trzyetapowego zadania już niebawem rozpocznie się budowa nowej sieci wodociągowych w ulicach Jasnej, Krótkiej, Franciszka Hynka oraz Górnej o łącznej długości 700 m – I zadanie, sieci wodociągowej w ul. Franciszka Hynka (dokończenie w całości) oraz ul. Grudzie, o łącznej długości 463 m – II zadanie, sieci kanalizacyjnej w ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od numeru 32 do 34, o łącznej długości 69 m – III zadanie. Zakończenie prac planowane jest na początku przyszłego roku.

Mieszkańcy, po wybudowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz po przeprowadzeniu niezbędnych odbiorów technicznych, będą poinformowani listownie o możliwości podłączenia swojej nieruchomości do wody miejskiej oraz miejskiej kanalizacji sanitarnej. Warto dodać, że w celu poprawy infrastruktury kanalizacyjnej na osiedlu Kozłówka przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej przebudowana oraz zmodernizowana zostanie przepompownia ścieków sanitarnych „Kozłówka P-8”. Zakończenie prac planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku. Inwestycja ta jest o tyle ważna, że poprawi komfort odbioru ścieków na osiedlu Kozłówka.