W ramach projektu „Biblioteka – dom inicjatyw”, dofinansowanego z programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, od lipca do września Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie prowadziła diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców w wieku od 25 do 44 lat. Odpowiedzi na pytania, czego oczekują legionowianie i jak mogą to osiągnąć, padną już 24 października.

Po trzech miesiącach prowadzenia ankiet i rozmów z mieszkańcami powstał raport, który opisuje ich oczekiwania wobec biblioteki i jej oferty. Jego oficjalna prezentacja nastąpi w poniedziałek (24 października) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Poczytalni. Prowadzone przez bibliotekę badania – dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – obejmowały więcej aspektów niż tylko potrzeby kulturalne biorących w nich udział osób i rolę biblioteki w ich zaspokajaniu. Poruszano również inne kwestie, np. kiedy mieszkańcy dysponują wolnym czasem i jak go spędzają, w jakich wydarzeniach chętnie biorą udział, czego brakuje im w mieście i jak je postrzegają oraz czy pandemia wpłynęła na ich życie i potrzeby. Z tego powodu badanie może być przydatne nie tylko bibliotece, lecz także innym instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom, chcącym sprofilować swoje działania skierowane do osób w wieku od 25 do 44 lat.

Prowadzone w czasie diagnozy ankiety i wywiady pozwalały też wypowiedzieć się na temat rodzaju działań, jakie są potrzebne mieszkańcom, znanych im lokalnych artystów, którzy powinni być promowani w mieście, czy literatury, jaka ich interesuje. Podczas poniedziałkowego spotkania ogłoszony również zostanie konkurs dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby zorganizować wydarzenie wypełniające lukę w ofercie kulturalnej dla legionowian. – Diagnoza potrzeb jest dla nas punktem wyjścia do stworzenia regulaminu konkursu na inicjatywy oddolne, który zorganizujemy w przyszłym roku. Na realizację inicjatyw odpowiadających oczekiwaniom legionowian wyrażonym podczas badania przeznaczonych zostanie 30 tys. zł, które zostaną wykorzystane na działania kulturalne i promujące czytelnictwo – mówi Tomasz Talarski, dyr. MBP w Legionowie. Główne założenia, przeznaczonego dla mieszkańców i organizacji pozarządowych, konkursu na inicjatywy oddolne oraz planowany terminarz zostaną przedstawione podczas poniedziałkowego spotkania. Będzie ono tłumaczone na polski język migowy.