Tak jak od lat ma to w zwyczaju, oświatowa komisja stypendialna przyznała w tym roku legionowskim uczniom mnóstwo, bo aż 436 finansowych premii za bardzo dobre wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Legionowo nastąpi w czwartek (27 października) na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.

Posiedzenie komisji stypendialnej, powołanej w celu zaopiniowania oraz przyznania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez gminę Legionowo, odbyło się pod koniec września. Na mocy decyzji jej członków stypendia I stopnia otrzyma w tym roku 13 uczniów legionowskich szkół, 78 zgarnie stypendia drugiego, natomiast 345 uczniów – trzeciego stopnia.

Wśród premiowanych przez komisję osiągnięć miejscowych prymusów dominują ich rezultaty w różnych dyscyplinach sportowych, a także doskonałe oceny z przedmiotów ścisłych. Wielu z nich zanotowało również znaczące sukcesy w konkursach artystycznych i językowych. Niezależnie od tego, jak co roku, prezydenccy stypendyści mogą pochwalić się bardzo wysoką średnią ocen oraz wysokimi wynikami na egzaminie zewnętrznym.