fot. Powiat Legionowski

Jak szkolnym łowcom szóstek dobrze wiadomo, nauka nie tylko nie idzie w las, lecz także popłaca. I to całkiem dosłownie, czego dowodzą przyznane po raz szesnasty przez legionowskiego starostę nagrody dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat. Przygotowana z tej okazji uroczystość odbyła się w czwartek (29 września) w legionowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej.

W tym roku – zgodnie z przyjętymi kryteriami, czyli średnią ocen powyżej 5.0, co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania oraz akceptacją rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego – wyróżniono 61 prymusów. Aż 58 uczniów z tego elitarnego grona uczęszcza na co dzień do „Konopnickiej”, dwóch zdobywa wiedzę w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie, a jeden uczy się w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym. Starosta Sylwester Sokolnicki przyznał również nagrodę za najlepiej zdany egzamin maturalny. Trafiła ona do rąk absolwentki LO im. Marii Konopnickiej, która uzyskała 79 proc. punktów z języka polskiego oraz po 100 proc. punktów z matematyki i z języka angielskiego. Już tradycyjnie pamiątkowe medale otrzymali przy tej okazji także rodzice wyróżnionych uczniów.

Na mocy uchwały rady powiatu nagrody Starosty Legionowskiego dla uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski są przyznawane od 2006 roku. W ciągu szesnastu lat zasłużyło na nie już 890 młodych ludzi, którzy z powiatowego budżetu otrzymali dotąd w sumie ponad 1,3 mln zł.