fot. Powiat Legionowski

Trwa realizacja projektu „Eko Zegrze”, czyli cyklu bezpłatnych szkoleń dotyczących turystyki zrównoważonej. Korzystając z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki, Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, w skrócie LOT, przygotowała je dla mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, uczniów i studentów.

Warsztaty realizowane w ramach tego przedsięwzięcia rozpoczęto w połowie maja. W pierwszej grupie szkoleniowej znaleźli się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie z kierunków turystycznego i energii odnawialnej oraz ich nauczyciele. W drugiej zaś byli przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze z organizacji społecznych, studenci i mieszkańcy. Podczas spotkań rozmawiano między innymi o tym, czym jest zrównoważona turystyka, jakie są z niej korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą niekontrolowany rozwój turystyczny regionu.

Przy czym warty blisko 100 tys. zł projekt „Eko Zegrze” to nie tylko wsparcie rozwoju kadr w turystyce. Jego celem jest również podnoszenie świadomości w tym zakresie wśród społeczności regionu. Chodzi o zaangażowanie mieszkańców, przedsiębiorców i samorządów we współpracę, której efektem będzie właściwy, harmonijny rozwój regionu Jeziora Zegrzyńskiego, zabezpieczający nie tylko interes ekonomiczny i potrzeby turystów oraz mieszkańców, lecz także mający na względzie ochronę środowiska naturalnego i kulturowego. Dlatego właśnie uczestnicy szkoleń uczą się myślenia o projektach rozwojowych w sposób uwzględniający wszystkie wspomniane aspekty. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają kursantów trenerzy z Fundacji Best Place Institute – dr Jarosław Górski i Adam Mikołajczyk, jak również Marta Mills, międzynarodowa konsultantka ds. turystyki zrównoważonej.

Na stronie internetowej www.zegrze.org, w zakładce Nasze projekty, można znaleźć szczegółowy opis projektu oraz materiały szkoleniowe i informacyjne, m.in. webinar z udziałem ekspertki. Materiały wideo są publikowane także na kanale LOT Przystań w sercu Mazowsza w serwisie You Tube. Kolejne, czerwcowe spotkania grup szkoleniowych zaplanowano już w formule zdalnej.