fot. Powiat Legionowski

Powyższy, nieco dwuznaczny tytuł dobrze oddaje to, co dzieje się w temacie rewitalizacji linii kolejowej nr 28 z Wieliszewa do Zegrza Południowego. Wszystko bowiem wskazuje, że kolejowych decydentów ciągnie do tej inwestycji i już całkiem niedługo, bo pod koniec przyszłego roku, pociąg dojedzie tam do końcowej stacji.

Prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe, warta blisko 42 mln zł inwestycja – dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – przebiega zgodnie z harmonogramem. Przygotowano już teren pod realizację robót: usunięto roślinność, oczyszczono linię, wyburzono stary peron, zdemontowano stare tory oraz dostarczono materiały budowlane. – Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, które jest niezbędne do rozpoczęcia prac. Po uzyskaniu pozwolenia bezzwłocznie nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych – zapowiada Izabela Miernikiewicz z PKP PLK S.A.

Rewitalizacja obejmie blisko czterokilometrowy odcinek linii kolejowej między Wieliszewem a Zegrzem Południowym. Przewiduje on m.in. wykonanie robót z zakresu układu torowego, przejazdów kolejowo-drogowych, systemu sterowania ruchem kolejowym, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, kubaturowych oraz likwidację kolizji. Stacja końcowa w Zegrzu Południowym będzie przebudowana. Pojawią się tam dwa komfortowe perony, wyposażone w ławki, wiaty i funkcjonalne oświetlenie. Dobrą orientację zapewnią tablice informacyjne i czytelne oznakowanie, także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W działania na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych do Zegrza zaangażowały się władze powiatu oraz lokalne samorządy, co pomogło m.in. wynegocjować umieszczenie na trasie jeszcze jednego przystanku w Wieliszewie, w sąsiedztwie skrzyżowania linii kolejowej i DW 631 – Wieliszew Centrum. Połączenie Wieliszew – Zegrze Południowe mają obsługiwać składy Szybkiej Kolei Miejskiej o długości do 180 m, a ich maksymalna prędkość wyniesie 80 km/h. W ciągu doby do Zegrza i z powrotem ma jeździć 30 pociągów – co pół godziny w szczycie i co godzinę poza nim.