fot. arch.

Rozpoczęły się wakacje, więc letnie remonty w legionowskich szkołach, przedszkolach i żłobku mogą wreszcie ruszyć pełną parą. Przygotowane przez fachowców z mającej je pod opieką spółki KZB plany czekają już w każdym razie od dawna, zaś placówki są przygotowane do ich praktycznej realizacji.

Zmieniające się często sanitarne regulacje prawne nie sprzyjały planowaniu i metodycznej dbałości o stan miejskiej bazy oświatowej. Poza tym w trakcie roku szkolnego zawsze jest to duże wyzwanie, często nawet – ze względu na specyfikę rozkładu zajęć – nie do przeskoczenia. Jakby tego było mało, pandemia wywrze wpływ również na to, co w placówkach oświatowych zadzieje się podczas wakacji. – Ze względu na związane z nią wytyczne rządu przedszkola nie mają, tak jak było to przed jej wybuchem, długich przerw, podczas których mogliśmy prowadzić tam szeroko zakrojone prace remontowe. Teraz te przerwy nie są dłuższe niż trzynaście dni roboczych, co oczywiście wymusza na nas zmianę strategii prowadzenia robót, skutkującą niekiedy ich ograniczeniem lub rozłożeniem w czasie – mówi Irena Bogucka, prezes zarządu KZB Legionowo.

Tak czy inaczej, dbająca o stan szkół i przedszkoli miejska spółka robi swoje i jak co roku przygotowała ambitny plan ich remontów. Ambitny oraz wymagający idealnej koordynacji działań wykonujących je firm, bo tylko wtedy można będzie oczekiwać jego kompleksowej realizacji. Zakres robót w miejskich placówkach stanowi wypadkową ich najpilniejszych potrzeb, stanu technicznego wynikającego z dokonanych wcześniej modernizacji, a także niezbędnych do ich sfinansowania środków. Postarano się także o to, by podział zadań był w miarę sprawiedliwy i każda z placówek zyskała to, na czym najbardziej jej społeczności zależy. Dobry przykład owej sprawiedliwości stanowi rozbudowywana właśnie Szkoła Podstawowa na 1, w której przewidziano w okresie wakacji jedynie malowanie pomieszczeń – tuż po nich zyska ona przecież swoje nowe i nowoczesne skrzydło.

Zakres robót w pozostałych miejskich placówkach wygląda następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 67 – wykonanie wentylacji nawiewnej do pomieszczeń kuchni i jadalni, montaż w oknach dwóch sal dodatkowych nawiewników, naprawa ogrodzenia wewnętrznego, a także części stolarki okiennej i elewacji na budynku głównym, cyklinowanie części podłóg oraz malowanie pomieszczeń szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 – wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, usunięcie krat i malowanie szatni przy sali gimnastycznej, wymiana kratek odpływowych w kuchni oraz malowanie pomieszczeń szkolnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny przy ul. Jana Pawła I – remont oraz wymiana oświetlenia w łazience uczniów na parterze oraz malowanie pomieszczeń.

II Liceum Ogólnokształcące – modernizacja pracowni fizycznej wraz z zapleczem: przebudowa instalacji wody, kanalizacji i gazu do nowych urządzeń, jej pomalowanie i montaż nowej wykładziny podłogowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi – cyklinowanie sali gimnastycznej wraz z odtworzeniem linii boisk sportowych, remont osłon grzejnikowych, a także malowanie pomieszczeń w przedszkolu i szkole.

Szkoła Podstawowa nr 8 – realizacja decyzji PSP w zakresie podziału na trzy odrębne strefy pożarowe: budynek główny oraz dużą i małą salę gimnastyczną. Montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z automatyką oraz czujnikami pożarowymi. Jeżeli chodzi o główne wejście do placówki, ma zostać wzmocniona jego konstrukcja, pojawią się tam również nowa nawierzchnia oraz izolacja przeciwwilgociowa. Plus uzupełnienie ubytków płytek gresowych na schodach ewakuacyjnych, wykonanie osłon grzejników w pomieszczeniach szatni w przyziemiu szkoły, wymiana pionu c.o., wycinka drzew na patio, naprawa stolarki okiennej w kilku salach, a także malowanie pomieszczeń szkolnych.

Przedszkole Miejskie nr 1 – wymiana trzech umywalek w łazience dla dzieci, modernizacja schodów przed głównym wejściem do budynku, malowanie pomieszczeń.

PM nr 3 – cyklinowanie podłogi w jednej z sal, przebudowa schodów przy wejściu głównym oraz malowanie pomieszczeń.

PM nr 5 – remont z uzupełnieniem okładzin gipsowych w głównym korytarzu przedszkola, wykonanie nowej instalacji elektrycznej do pomieszczeń biurowych, naprawa wejściowych drzwi aluminiowych, wymiana czujnika alarmowego w pomieszczeniu izolatorium i malowanie pomieszczeń.

PM nr 6 – realizacja decyzji PSP w zakresie wydzielenia i obudowania klatek schodowych, wykonanie instalacji oddymiania, wymiana naświetli z poliwęglanu na szyby bezpieczne, usunięcie palnych okładzin ściennych na parterze i piętrze budynku – wykonanie tynku i malowanie. Opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego oddymiania grawitacyjnego dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku; wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych. Wymiana klimatyzatora w magazynie żywności oraz malowanie pomieszczeń.

PM nr 7 – naprawa systemu wentylacji mechanicznej wraz z wymianą instalacji ciepła technologicznego oraz malowanie pomieszczeń.

PM nr 9 – malowanie pomieszczeń placówki.

PM nr 10 – wymiana oświetlenia w dwóch salach dydaktycznych.

PM 11 – usunięcie grzejnika z jednej z sal, malowanie pomieszczeń.

W żłobku miejskim „Motylkowy świat” przewidziano malowanie jego pomieszczeń. Ponadto we wszystkich wspomnianych placówkach specjaliści zajmą się również bieżącymi naprawami oraz konserwacją placów zabaw i terenów zielonych.

Należy zaznaczyć, że wykonanie bądź terminowe zakończenie części powyższych prac remontowych może być trudne lub nawet niemożliwe ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, jest bowiem uzależnione od możliwości firm współpracujących z KZB. Będzie to miało znaczenie zwłaszcza w przypadku robót, do wykonania których potrzebni są fachowcy o specjalnościach, jakich nie posiadają pracownicy miejskiej spółki. Wszystkie wakacyjne prace w placówkach oświatowych pochłoną około miliona złotych.

Poprzedni artykułKosztowna przejażdżka
Następny artykułZwietrzała tAPPLEtka szczęścia
Trudno powiedzieć, czy to wpływ zodiakalnego Koziorożca, ale lubi czasem nabić kogoś na medialne rogi. Starając się przy tym, a to coraz rzadsze zjawisko, nie nabijać w butelkę czytelników. 53-letni chłopiec starannie skrywający swe emocje. Głównie pozytywne. Posiadacz wielu cech, które dyskwalifikują go jako wzór dziennikarza. Mimo to od dwóch dekad dzielnie trwa na legionowskim posterunku.